Blog

Magento 2 - setup:di:compile - class \Zencard_Util does not exist

Dodaje dla potomnych rozwiązanie błędu w module Dialcom\Przelewy od popularnego systemu płatności Przelewy24.pl dla magento. Aktualnie pracuję z wersją 2.3.1 ale prawdopodobnie występuje też w innych wersjach.

Zaaplikuj poniższy patch.

diff --git a/composer.json b/composer.json
index dad458a5..0c85ab7e 100644
--- a/composer.json
+++ b/composer.json
@@ -45,7 +45,8 @@
             ]
         },
         "files": [
-            "app/etc/NonComposerComponentRegistration.php"
+            "app/etc/NonComposerComponentRegistration.php",
+            "app/code/Dialcom/Przelewy/SharedLibraries/autoloader.php"
         ],
         "exclude-from-classmap": [
             "**/dev/**",

Uruchom polecenia:

$composer dump-autoload
$bin/magento setup:di:compile

Powodzenia.